CZ | EN

Profesni zivotopis

Domnívám se, že právní služby musí být poskytovány ve vysoké kvalitě a včas, jak to klient potřebuje, a podle potřeb klienta. A touto filozofií se zcela řídím při poskytování právních služeb.

Zaměřuji se na  vymyšlení a poskytnutí řešení pro klienta a velice nerada říkám, že něco nejde.  Právní služby šiji
na míru Vám, aby vyhovovaly tomu, co potřebujete a jak to potřebujete.

Protože mi v souvislosti s poskytováním právních služeb, sdělujete důvěrné informace, vytváří to mezi  Vámi a mnou
jako advokátkou unikátní vztah, na jehož obou stranách musí být vzájemná důvěra. Velice si Vaší důvěry a tohoto vztahu cením. Při poskytování právních služeb vždy hájím zájmy a práva klienta a zachovávám naprostou mlčenlivost o všem, co jsem se dozvěděla v souvislosti s poskytováním právních služeb.  

S radostí a nadšením s Vámi budu spolupracovat a asistovat Vám při řešení Vašich problémů, životních situací,  
realizaci Vašich plánů, pomáhat Vám při řešení svízelných situací a při naplňování Vašich plánů a přání a hájit
Vaše práva a zájmy.

Poskytuji právní služby podnikatelům, společnostem a občanům po celé České republice prostřednictvím osobního jednání, telefonu a emailu.

V případě potřeby a po dohodě budu pro Vás pracovat 24 hodin denně a všechny dny v týdnu.

Právní služby poskytuji v češtině a angličtině.

Ve své dosavadní právní praxi jsem se zabývala všemi oblastmi práva s výjimkou trestního práva, daňového práva
a práva sociálního zabezpečení. Více o právních službách, které poskytuji sekce Pracovní profil.